Slovník pojmů

Aktivační klíč
Je vygenerovaný v registraci na stránkách SmartMaps, slouží k aktivaci produktů na PC a Palmu.
Bod zájmu (BZ)
Databáze bodů zájmu (hrady, platební terminály, geocache, atd.), které obsahují dodatečné a umožňují funkce v závislosti na aplikaci. Body zájmu je možné zobrazit jako vrstvu nad mapou. GPX užívá element "wpt".
Cesta
Zakreslená cesta nad mapovou vrstvou, cesta se zakresluje zadáváním průjezdních bodů v mapě. V aplikaci Navigator také slouží jako definice trasy. Může také sloužit k pasivní navigaci. GPX užívá element "rte".
Cyklistická trasa (cyklotrasa)
Trasa pro cyklisty označená značením v terénu a v mapě.
Cyklistická stezka (cyklostezka)
Vyhrazená komunikace nebo pás pro jízdu na jízdním kole.
Digitální kompas
Slouží k určování azimutu natočení přístroje pomocí severního magnetického pólu. Aplikace může podporovat určení azimutu pomocí této technologie.
Geocaching
Sportovně-turistická aktivita, ke které je využito GPS (a ideálně SmartMaps....) k nalezení schránky ukrývající poklad na předem určených souřadnicích.
Glonass
Satelitní orbitální síť sovětské provenience k určení polohy. Aplikace popdoruje určení polohy pomocí této technologie, resp. podpora je zajištěna zařízením.
GNSS
Globální satelitní polohový systém je služba umožňující za pomoci satelitů určovat polohu zařízení.
GPS
Satelitní orbitální síť americké provenience k určení polohy. Aplikace popdoruje určení polohy pomocí této technologie, resp. podpora je zajištěna zařízením.
Kontextové menu
Menu s funkcemi vstahující se k určité souřadnici v mapě nebo objektu.
Navádět, navádění
Grafické směrové navádění na cíl vzdušnou čarou z aktuální pozice, např. při Geocachingu.
Navigovat, navigace
Grafické a hlasové povely po naplánované trase nad jakoukoli mapovou vrstvou. Pro možnost navigace je třeba produkt SmartMaps Navigator.
Navigační data
Data sloužící k plánování a navigaci. Data jsou dostupná buďto on-line, nebo na pam. kartě v závoslosti na platformě a jsou vidět ve formě naplánované trasy nad mapou.
OpenStreetMap
Otevřená mapová databáze tvořená po celém světě samotnými uživateli. Výřezy map jsou využívány v rozšíření SmartMaps OSM.
Pasivní navigace
Směrové navádění mezi průjezdními body vytvořenými v cestě.
Point of interest (POI)
Databáze bodů zájmu (hrady, platební terminály, geocache, atd.), které obsahují dodatečné a umožňují funkce v závislosti na aplikaci. Body zájmu je možné zobrazit jako vrstvu nad mapou. GPX užívá element "wpt".
Průjezdní bod
Průjezdní bod vznikne zadáním do cesty, zároveň je i definicí trasy.
Rastrová mapa
Mapový podklad, svoji povahou a obsahem se podobá papírové mapě.
Routingová data
Data sloužící k plánování a navigaci. Data jsou dostupná buďto on-line, nebo na pam. kartě v závoslosti na platformě a jsou vidět ve formě naplánované trasy nad mapou.
Sériové číslo
Reprezentuje daný produkt, číslo se použije při instalaci, příp. registraci na stránkách SmartMaps.
SmartMaps Aero
Rozšíření aplikace Locator/Navigator, přidává funkce pro piloty ultralightů, apod.
SmartMaps Free
Aplikace zdarma ke stažení, obsahuje ukázky map a mapy zdarma a plnou funkčnost verze Locator..
SmartMaps Home
Aplikace pro prohlížení map a funkcí nad mapou, včetně plánování.
SmartMaps Locator
Aplikace sloužící k prohlížení map a funkcí nad mapou. Locator je zdarma a je součástí každé mapy. Funkce se mohou lišit na různých platformách.
SmartMaps Navigator
Rozšíření aplikace Locator, umožňuje plánování tras a navigaci nad mapou. Navigator vždy obsahuje plnou funkčnost aplikace Locator. Funkce se mohou lišit na různých platformách.
SmartMaps Office
Aplikace pro prohlížení map a funkcí nad mapou, včetně plánování.
SmartMaps OSM
Rozšíření aplikace Locator/Navigator, umožňuje zobrazení map připravené ze serveru www.openstreetmap.org.
SmartMaps PC Manager
Rozšíření aplikace Locator/Navigator. PC Manager je zdarma a je součástí produktu Locator/Navigator. Umožňuje práci s daty na pam. kartě v prostředí Windows. Dostupnost se může lišit na různých platformách.
Stopa
Záznam aktuální polohy, slouží k záznamu pohybu v mapě s možností pozdějšího vyhodnocování. GPX užívá element "trk".
Trasa
Naplánovaná trasa nad mapovou vrstvou pomocí definice (start, cíl, průjezdní body), po které je možné provádět audiovizuální navigování.
Vektorová mapa
Mapa, která je vykreslena vektory, v aplikaci SmartMaps je tato mapa vidět ve formě naplánované trasy nad rastrovou mapou.
Virtuální tlačítka
Obdoba grafických nebo fyzických tlačítek, která jsou zobrazena nad mapou s přiřazenou konkrétní funkcí.

Moje SmartMaps

Nepřihlášen(a) (přihlásit)

 
zapomenuté heslo

nová registrace - výhody registrace

Prodej SmartMaps byl 1.7.2017 ukončen. Děkujeme za vaši přízeň!

SmartMaps je obchodní značka map a softwaru Seznam.cz, a.s. pro uvedené systémy. Copyright © 2004 - 2018 Seznam.cz, a.s. Vyrobil WeDeCom s.r.o.
Veškerá díla jsou výsledkem vydavatelské činnosti (NACE 58) společnosti Seznam.cz, a.s.